Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče

18. 9. 2011

 

Informace pro rodiče


 

Děti budou již třetí týden chodit do školy, vzájemně se skamarádily a pěkně si zvykají na školní práci. Všechny jsou nadšené, snaží se a mám z nich radost.

 

Český jazyk: zatím umíme číst a psát písmena A,E,I,Y,O,U; Á,É,Í,Ý,Ó,Ú,U, T a P. Do konce týdne probereme ještě J a B (možná i K). Prosím, všechna tato písmena s nimi průběžně čtěte a pište, aby je bezpečně ovládaly. Pro nácvik čtení slov a později vět je také důležité, aby děti určily první hlásku ve slovech. Zkuste to s dětmi procvičovat. Od čtení a psaní jednotlivých písmen pomalu přecházíme ke čtení jednoduchých slov (jen z probraných písmen).


 

Postup čtení:

PEPA – dítě hláskuje jednotlivá písmena nahlas P-E-P-A a pak musí přečíst celé slovo dohromady nahlas: PEPA. Pozor, aby dítě slovo nehádalo a nešeptalo hlásky předem potichu! Ke čtení nepoužíváme slabiku. Je důležité, aby každé slovo, které dítě čte, umělo ústně složit a rozložit na jednotlivé hlásky. TETA = T-E-T-A nebo obráceně T-E-T-A=TETA.

Pokud dítě dokáže slovo nahlas rychle přečíst dohromady (bez předběžného šeptání hlásek), nenutíme ho do hláskování a může slovo vyslovit celé najednou.


 

Matematika: je pro děti zatím jednodušší, počítáme v oboru 0-5, procvičujeme počet a porovnávání (znaky <,>, =). Postupně začneme psát a používat jednotlivé číslice.


 

Prvouka: poznávali jsme lesní plody a nyní budeme probírat základní listnaté stromy, keře a jejich plody. Pomáhat nám bude skřítek Ostružinka.


 

Tělesná výchova: podle počasí budeme někdy možná chodit i ven na hřiště (do Akátku, pod školu...), může se stát, že v tomto případě bude TV posunuta na pozdější část vyučování.


 

Domácí úkoly: při jejich vypracovávání na děti, prosím, dohlížejte. Domácí úkol pak podepište (hlavně čtení).

 

Prosím o obalení všech malých sešitů do průhledných obalů (kvůli lepší orientaci): notýsek, sešit Informace pro rodiče, sešit Psaní. Postupně přibydou ještě další malé sešity (Písanka, Matematika).


 

Fotografování: ve čtvrtek 29.9.2011 ráno se budou děti jednotlivě fotografovat (pravděpodobně znáte ze školky). Fotografie dostanete domů na prohlédnutí, buď si je necháte a zaplatíte, nebo je poslete zpět nepoškozené do školy. Tato volba je čistě na Vás.

 

S pozdravem

Petra Holubová